La verema per Òscar Llombart

El nostre enòleg, Òscar Llombart descriu la verema de la DO Penedès i destaca que, tot i que en volum ha estat una collita més aviat escassa, pel que fa a qualitat ens trobem davant d’una anyada de grans vins  per la bona maduració del raïm , que proporcionarà vins de gran intensitat en boca.