SUMARROCA AMB EL MEDI AMBIENT

La gestió de les finques pròpies es fa de manera ecològica i sostenible, preservant al màxim la natura i el medi ambient.

La combinació de la tradició amb les noves tendències és la base de la filosofia del celler.