Bodegues Sumarroca i el canvi climàtic

Bodegues Sumarroca i aproximadament 150 organitzacions més,  s’ha adherit  al Programa d’Acords Voluntaris per  a la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle. (GEH). Mitjançant aquest acord, Bodegues Sumarroca s’ha compromés a fer un seguiment de les seves emissions de GEH i a establir anualment mesures per a reduir les seves emissions de gasos. Els beneficis d’aquest programa impliquen una millora de la competitivitat, un estalvi económic per a l’empresa, un valor afegit als serveis i productes i una millora de la gestió ambiental.