Sumem amb sostenibilitat

Els darrers 50 anys s’estima que hi ha hagut un increment en la temperatura d’1ºC i els estudis afirmen que si no es prenen mesures, aquest increment pot ser de 3 a 5ºC l’any 2100. Aquest augment és el resultat de l’impacte dels gasos que tenen efecte hivernacle com el CO2, el meta, l’òxid de nitrogen i els gasos fluorats.

Amb aquesta reflexió, Sumarroca vol disminuir la petjada de carboni i solidaritzar-se amb el compromís 2020, que consta en que 20 països industrialitzats i emergents, intentin frenar el canvi climàtic.

Sumarroca treballa en la gestió de les emissions a través dels ACO2rds Voluntaris, iniciativa de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic, organisme depenent de la Generalitat de Catalunya.

El treball de la sostenibilitat l’hem començat a fer a la vinya i l’hem acabat a les oficines, passant pel celler. A mode de resum, les vinyes de Sumarroca ja son 100% ecològiques. Utilitzem abonament 100% orgànic, procedent de la nostra pròpia planta de compostatge; treballem al medi respectuosament, preservem el sòl i el bosc, protegim la fauna autòctona i ens preocupem per la seva repoblació, utilitzem maquinària de baixes emissions i atomitzadors més eficients i amb menys emissions.

D’altra banda, al celler utilitzem coadjuvants d’ús natural, reduïm l’ús de sulfurós i eliminem les terres de filtració. A més, recuperem els tartrats generats durant l’elaboració, reduïm l’ús de productes de sosa mitjançant la recuperació i fem recollida selectiva de cartró, plàstic, metall, fusta o tinta d’impressores.

Aquestes accions les ampliarem properament amb articles monogràfics en aquest mateix blog.