CONDICIONS GENERALS DE VENDA.

Les Condicions de Venda s’apliquen a la venda de productes per part de SELFOODS. Les condicions generals prevaldran sobre les presents Condicions de Venda en cas de discrepància entre les dues. Quan el usurio realitzi la seva comanda, SELFOODS li enviarà un missatge confirmant la recepció de la seva comanda. Així mateix SELFOODS l’informarà sobre l’enviament dels seus productes i l’USUARI podrà no obstant això modificar la seva comanda abans que la comanda entri en el procés d’enviament. L’usuari accepta rebre factures de les seves compres electrònicament. Les factures electròniques seran facilitades en format PDF a la secció Compte usuari de la pàgina web. Així mateix, vostè pot obtenir una còpia de la seva factura en paper contactant gratuïtament per e-mail, xat o telèfon (+34) 93 475 01 25.

1. INFORMACIÓ MERCANTIL

La mercantil titular de la present WEB és la societat SELFOODS S.A.U. (En endavant, “SELFOODS“), amb domicili social a 08739 Subirats, Finca Molí Coloma, barri El sometent, i proveïda d’C.I.F. A-59.747.428. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 21.045, Foli 196, Full B-15509, inscripció 1ª.

DRET DE DESISTIMENT DE 14 DIES, EXCEPCIONS AL DRET DE DESISTIMENT, GARANTIA DE DEVOLUCIÓ VOLUNTÀRIA I GARANTIA LEGAL DE CONFORMITAT DRET LEGAL. Llevat que apliqui alguna de les excepcions que es descriuen a continuació, l’usuari podrà desistir de la seva comanda sense cap motiu dins dels 14 dies naturals des del dia en que l’USUARI o un tercer que hagi indicat (diferent del transportista / s) rebi els articles comprats.
A aquests efectes, vostè ha d’informar a SELFOODS de la seva decisió de desistir de la seva comanda. Haurà d’enviar la seva sol·licitud d’acord amb les instruccions i formularis disponibles en el nostre Centre de devolucions o utilitzant aquest formulari. En cas que utilitzi el Centre de devolucions SELFOODS li confirmarà la recepció de la sol·licitud. Serà suficient que enviï la seva comunicació abans que finalitzi el període de desistiment de 14 dies i retorni l’article a través del nostre Centre d’devolucions. SELFOODS no assumeix el la titularitat del producte retornat fins a la recepció del mateix en la direcció de devolució. SELFOODS es reserva el dret, al vostre gust, a reemborsar l’import del producte sense exigir la seva devolució. En aquest cas, la titularitat del producte el preu hagués estat reemborsat no passarà a SELFOODS.  Per a informació addicional sobre l’àmbit, contingut i instruccions per a l’exercici d’aquest dret, si us plau, contacti amb el nostre Servei d’Atenció al client.  EFECTES DE L’DESISTIMENT. SELFOODS reemborsarà a l’USUARI el preu del producte i les despeses ordinàries d’enviament corresponents a l’opció d’enviament més barata que oferim, no més tard dels 14 dies següents al dia en què rebem la comunicació abans indicada. SELFOODS utilitzarà els mateixos mitjans de pagament que l’usuari hagués emprat per a la transacció inicial, llevat que expressament s’acordi un altre mitjà. En qualsevol cas, l’usuari no suportarà cap taxa que pogués derivar d’aquest reemborsament. SELFOODS podrà retenir el reemborsament fins que hagi rebut els articles retornats per l’USUARI o fins que ens aporti prova d’haver tornat els articles, en funció del que es produeixi primer.
L’usuari haurà de tornar els articles seguint les instruccions disponibles al nostre Centre de devolucions dins dels 14 dies següents al dia en què va comunicar el seu desistiment. L’usuari haurà de suportar els costos directes de la devolució d’aquests articles; i serà responsable de la disminució del valor dels béns retornats a causa de la manipulació dels articles (excepte quan aquesta manipulació fos necessària per a esbrinar la naturalesa, característiques dels articles).

·       EXCEPCIONS AL DRET DE DESISTIMENT. El dret de desistiment no s’aplica al lliurament de:

·       Productes que no permetin la seva devolució a causa de raons higièniques o de protecció de la salut si ha estat desprecintat per l’usuari després de la seva entrega (per exemple productes peribles), o que estiguessin, després de la seva entrega, inseparablement barrejats amb altres productes;

·       Productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa (per exemple aliments o productes peribles o sotmesos a data de caducitat);

·       Béns realitzats segons les seves especificacions o clarament personalitzats;

·       Un servei si SELFOODS si s’hagués prestat i vostè hagués acceptat la seva prestació quan va sol·licitar el servei

·       Begudes alcohòliques el preu hagi estat acordat en el moment en què va realitzar la comanda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real de depengui de fluctuacions en el mercat que no puguem controlar.

3.     PREUS I DISPONIBILITAT SELFOODS

inclou en el lloc web informació sobre la disponibilitat dels productes que ven, detallant a la pàgina d’informació de cadascun dels productes. No ens és possible oferir informació més precisa sobre la disponibilitat d’un producte, més enllà de la que SELFOODS mostra a la pàgina d’informació del producte o en altres apartats del lloc web. Quan es processi la seva comanda, SELFOODS l’informarà el més aviat possible per correu electrònic o publicant un missatge al Servei de missatgeria del lloc web si qualsevol dels productes inclosos en la seva comanda no es trobés disponible. En aquest cas, SELFOODS no li cobrarà cap import per aquest producte. Excepte indicació en un altre sentit prevista en el lloc web, els terminis estimats d’expedició són, efectivament, meres estimacions. No són terminis d’expedició garantits i, per tant, no poden donar-se per segurs. Per obtenir més informació, consulteu la nostra Política de preus i la informació sobre la disponibilitat, aplicables ambdues als productes venuts en SELFOODS.

4.     MITJANS DE PAGAMENT.

·       El pagament de les compres es pot efectuar mitjançant, Targeta de Crèdit o Dèbit: Visa, Mastercard, 4B, Euro 6000, Maestro espanyola, American Express, Diners Club i JCB.

·       Targetes de Crèdit i Dèbit. Visa i Master Card han desenvolupat un sistema per realitzar de forma segura pagaments a Internet. El sistema de Comerç Electrònic Segur es basa en què l’emissor de la targeta (banc o caixa d’estalvis) identifiqui al titular de la mateixa abans d’autoritzar el pagament per Internet.

SELFOODS està adherit a aquest protocol de seguretat pel que, un cop seleccionat el producte a comprar i introduït el número de la targeta, s’obre una finestra de l’emissor que li sol·licita la seva identificació, mostrant un dels següents icones:

Les dades de la seva targeta i la contrasenya queden protegits per aquest sistema de seguretat des del moment de la seva introducció.

Un cop completada la identificació, l’emissor comunica a SELFOODS que la compra l’està realitzant el titular de la targeta, de manera que aquest pugui completar el procés. Si la identificació no ha estat satisfactòria, l’emissor ho comunica a SELFOODS perquè procedeixi en conseqüència.

Aquesta finestra està fora del control de SELFOODS, i és responsabilitat de la seva Emissor qualsevol incidència que pugui sorgir amb la mateixa, havent de contactar amb aquesta entitat si es trobés davant d’aquesta situació. 5. INFORMACIÓ DEL PRODUCTELlevat que s’indiqui expressament el contrari, SELFOODS no és el fabricant dels productes venuts en el lloc web. Si bé ens esforcem perquè la informació que apareix al nostre lloc web sigui correcta, de vegades l’embalatge i els materials dels productes poden contenir informació addicional o diferent de la que apareix en el nostre lloc web. Recomanem a l’usuari que no s’aturi a llegir només la informació disponible al nostre lloc web si no que, abans de la seva utilització, llegiu també detingudament l’etiquetatge, les advertències i instruccions que acompanyen al producte.

6.     LLIURAMENT

6.1. Modalitats i lloc de lliurament. Els productes s’enviaran a l’adreça d’enviament que l’usuari hagi indicat en el transcurs del procés de realització de la comanda.

Per tal d’optimitzar el lliurament a totes les parts, agraïm a l’usuari que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins l’horari laboral habitual. Per a aquelles lliuraments de comandes en les que l’usuari no hagi d’estar present o aquest no sigui el destinatari final, preguem al mateix ens comuniqui la identitat de la persona que, en nom seu, ha de rebre el lliurament. El transportista ha de sol·licitar la identitat completa de la persona que recepcioni la mercaderia (nom, DNI i signatura).

·       Termini de lliurament El termini de lliurament al domicili d’enviament és de 72horas díasexcluyendo dissabtes, diumenges i festius.

En cas de venciment d’aquest termini sense que el client hagi rebut el producte, podrà sol·licitar l’anul·lació de la seva comanda.

Si aquest retard és causat per força major, mentre el producte està en fase de logística, SELFOODS informarà al soci d’aquesta circumstància i que, per tant, els costos que es derivin d’aquesta anul·lació correran a càrrec de SELFOODS.

Els terminis de lliurament són els indispensables per a la preparació i enviament dels productes.

Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual l’empresa de transports posa el producte a disposició de l’usuari o persona autoritzada per aquest, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per l’empresa de transports (identificació amb nom complet, DNI i signatura de la persona que recepciona la comanda).
En cas d’una devolució a causa de la impossibilitat de lliurar la comanda (adreça del destinatari incorrecta, termini de recollida acabat, etc.) el soci serà notificat per correu electrònic o per telèfon, per saber si segueix interessat en aquest cas es procedirà al reenviament amb seus consegüents despeses d’enviament.

·       Precaucions a tenir en compte en el moment del lliurament. Correspon al destinatari comprovar els enviaments a l’arribar, expressar les observacions i presentar totes les reclamacions que estimi oportunes, pot fins i tot rebutjar el paquet, si aquest últim és susceptible d’haver estat obert o si mostra indicis clars de deteriorament. Aquestes observacions o reclamacions s’han de fer arribar a l’empresa de transports i a SELFOODS.

En cas de retard, trencament o de recepció d’una comanda incomplet, el soci podrà sol·licitar la recollida des de l’opció EL MEU COMPTE> MEVES COMANDES> VEURE (tornar producte), per resoldre qualsevol dubte pot adreçar al nostre “Servei d’atenció al client” , en el Nº (+34) 93 475 01 25, de dilluns a diumenge de 9:00 a 22:00 hores, o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: sumarrocaonline@sumarroca.com

7.     INFORMACIÓ DUANERA

Quan realitza una comanda de productes en SELFOODS per al seu lliurament en un país no pertanyent a la Unió Europea, vostè podria venir obligat a abonar drets i impostos d’importació, els quals li seran cobrats en el moment en què el paquet arribi al seu destí . Qualsevol import addicional a causa del despatx duaner correrà del seu compte. SELFOODS no té cap control sobre aquests imports. Les polítiques de Duanes varia significativament d’un país a un altre de manera que, per a major informació, li preguem consulti amb l’oficina duanera corresponent. Recordeu, a més, que quan realitza una comanda a SELFOODS formalment la llei li considera a vostè com a importador, i haurà per això complir totes les lleis i reglaments aplicables al país en el qual rep el producte. Els clients internacionals de SELFOODS han de ser conscients que les trameses internacionals estan subjectes a inspecció i obertura per part de les autoritats duaneres.

8.     IMPOSTOS

Residents a la Unió Europea. Els preus dels productes que es troben a la venda a les nostres botigues de comerç electrònic porten impostos inclosos. Les compres que realitzin els subjectes passius de l’I.V.A. (Empreses, entitats, organitzacions …) amb residència a la Unió Europea i dotats de NIF intracomunitari estaran exemptes del pagament de l’I.V.A., sent condició imprescindible l’enviament d’aquest document mitjançant pdf. Remès al correu electrònic sumarrocaonline@sumarroca.com.

8.1. Residents a països extracomunitaris. Les compres que realitzin persones físiques o jurídiques residents en països extracomunitaris estaran exemptes del pagament de l’I.V.A. No se servirà en Apartats de Correus. Per a aquest sistema de compra / enviament ia causa del seu règim fiscal, són considerats territoris extracomunitaris els àmbits geogràfics corresponents a Ceuta, Melilla i Illes Canàries. Li recordem que en els preus indicats per a les despeses d’enviament no s’inclouen els impostos (aranzels) d’importació, que seran pagats en efectiu en destinació pel receptor de la mercaderia. • El sistema de compra es sotmet a la legislació vigent a Espanya. Per tant, les operacions de venda s’entendran realitzades al domicili de SELFOODS, 08739 Subirats, Finca Molí Coloma, barri El Rebato. SELFOODS no seran responsable de: • qualsevol pèrdua que no fossin atribuïbles a incompliment per part seva, • (ii) pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes), o de • qualssevol pèrdues indirectes o de caràcter conseqüencial que no fossin raonablement previsibles per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.  La legislació d’alguns països pogués no permetre algun o la totalitat dels límits de responsabilitat previstos anteriorment. En cas de què aquesta li fos d’aplicació, algun o la totalitat d’aquests límits podrien no ser-li aplicables. Així mateix aquesta legislació pogués conferir drets addicionals als aquí previstos.
Res del que disposen les presents condicions limita o exclou la nostra responsabilitat en cas de falsedat, ni per mort o danys personals atribuïbles a la nostra negligència o dol.  Així mateix SELFOODS no serà responsable de cap demora o incompliment de les seves obligacions derivades de les presents condicions si aquesta demora o incompliment fos atribuïble a circumstàncies alienes al nostre control raonable. Aquesta disposició no afecta al seu dret a rebre el producte en un termini raonable. Si la demora tingués lloc amb caràcter anterior a la remissió del producte, SELFOODS no li cobrarà cap import per aquest producte fins que el mateix li fos remès, podent vostè cancel·lar la comanda en qualsevol moment previ a aquesta expedició.  Els termes i condicions de la garantia que SELFOODS ofereix sobre els seus productes varien en funció de la persona que realitza la compra: un “consumidor” o bé una altra persona que “actuï amb fins que entren en el marc de la seva activitat professional”, de conformitat amb el que disposa la Directiva 1999/44 / CE del Parlament Europeu i del Consell.  Si adquireix el producte en la seva condició de “consumidor”, vostè té dret a la garantia de conformitat que preveu la legislació segons la qual el bé lliurat ha de ser conforme al contracte, i a la qual legalment està obligat el venedor (Garantia Legal). Per a més informació sobre l’àmbit, contingut i instruccions per a l’exercici d’aquesta Garantia Legal, li preguem consulti els nostres Termes i condicions de la garantia legal o contacti amb el nostre Servei d’Atenció al client.  De forma addicional, vostè podria tenir dret a qualsevol altra garantia (la Garantia Comercial) que, si s’escau pogués atorgar el fabricant o un tercer. Generalment el nom de l’entitat que atorga la Garantia Comercial així com els termes i condicions de la mateixa figura en la documentació inclosa en l’embalatge del producte, que us convidem a llegir i conservar en el seu poder.  SELFOODS no serà responsable del compliment de les obligacions previstes en la Garantia Comercial de tercers.
10. 
MODIFICACIONS EN LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS SELFOODS  es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva WEB, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. La vigència temporal d’aquestes condicions generals d’ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades total o parcialment. SELFOODS podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment, sense necessitat de preavís, la prestació del servei de la pàgina i / o de qualsevol dels serveis, sense possibilitat d’exigir per part de l’USUARI indemnització. Després d’aquesta extinció, l’usuari haurà de destruir qualsevol material que haguera obtingut del WEB, incloent tot el programari i documentació corresponent, així com qualsevol còpia, impressió i instal·lació.  

11. Capacitat per contractar

SELFOODS no ven productes a menors d’edat. Tots els productes que es venen han de ser comprats per USUARIS adults. Els menors de 18 anys només podran utilitzar els serveis de SELFOODS sota la supervisió d’un pare o un tutor.
12. 
RENÚNCIA  

En cas d’incompliment per part seva de les presents Condicions d’Ús, i tot i que SELFOODS pogués optar per no exercitar qualsevol dret al seu abast en aquell moment, podrà fer ús d’aquests drets i accions en qualsevol altra ocasió en la l’USUARI pogués incomplir novament les presents Condicions d’Ús.  13. LEGISLACIÓ  L’usuari contracta amb SELFOODS amb subjecció al règim que en cada moment estableixi la normativa vigent espanyola aplicable als serveis prestats per SELFOODS en virtut de les presents Condicions Generals d’Ús.  SELFOODS i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de les presents Condicions Generals d’Ús.

SELFOODS S.A.U.